تخت کنار استخر

تخت کنار استخر مدل اسکای

فریم مستحکم آلومینیوم 100% ضد زنگ زدگی و پوسیدگی

دوام فوق االعاده نسبت به تخت های کنار استخر پلاستیکی

رویه ترموود ضد آب

تخت کنار استخر