پمپ استخر

پمپ استخر

پمپ استخر یا پمپ تصفیه استخر با مکش آب و عبور آن از فیلتر تصفیه و سایر تجهیزات تعبیه شده جهت ضدعفونی و بهبود کیفیت آب ، آن را دوباره به استخر باز میگرداند.

پمپ های استخر به صورت پیش فرض در جلوی خود محفظه ای سبد مانند جهت به دام انداختن برگ ، سنگ ، مو یا هر آنچه که باعث صدمه به پروانه پمپ و از کار افتادن احتمالی پمپ میگردد ، می باشند. این محفظه استرینر نام دارد.

در مواردی جهت کاهش هزینه ها از پمپ های معمولی آب ( البته با توجه به دبی و هد مورد نیاز ) استفاده میگردد. که در این صورت استرینر باید به جلوی قسمت مکش پمپ وصل گردد.البته با توجه به مقاوم تر بودن پمپ های مخصوص استخر در مقابل مواد شیمیایی تصفیه آب و همچنین راندمان بالاتر توصیه میگردد حدالمقدور از پمپ های مخصوص استخر استفاده گردد.

سایز و توان پمپ استخر با توجه به حجم آب استخر فاصله موتورخانه با استخر سایز فیلتر تصفیه و نوع و تعداد سایر تجهیزاتی که مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به افت جریان در مدار حرکت آب تعیین میگردد.

همچنین نوع کاربری استخر در انتخاب نوع و قدرت پمپ مهم است. در استخر های عمومی و مجموعه های ورزشی معمولا یک پمپ به صورت رزرو نیز در نظر گرفته میشود.

در هنگام نصب پمپ استخر باید در نظر داشت که جهت عدم نیاز به هواگیری پمپ باید پایینتر از آب استخر نصب شود . همچنین آب استخر ابتدا وارد پمپ شده ، سپس وارد فیلتر تصفیه استخر و سایر تجهیزات میگردد.

پمپ استخر باید در جایی نصب گردد که امکان سرویس آن و باز بینی استرینر به سهولت مقدور باشد.همچنین امکان پاشش آب خیس شدن در نتیجه بک واش و شستشوی فیلتر و تخلیه آب استخر وجود نداشته باشد.

پمپ استخرپمپ استخری -پمپ استخر ایرانی

پمپ استخر عمومینمایندگی فروش پمپ استخر - محاسبه پمپ استخر