اسکیمر استخر

اسکیمر استخر دستگاهی جهت جمع آوری ذرات معلق در سطح آب و هدایت آنها به دستگاه تصفیه آب میباشد.

قیمت اسکیمر استخر

وجود اسکیمر در استخر هایی که به صورت سرریز نمی باشند ضروری است. در استخر های سرریز وظیفه اسکیمر استخر را گریل یا گریتینگ به عهده دارد.

باید دقت داشت که سطح آب همواره در وسط دریچه اسکیمر قرار داشته باشد . در صورتی که سطح آب تا انتهای دریچه بالا بیاید اسکیمر کارایی خود را از دست میدهد. چرا که به واسطه وجود فلوتر با بالا آمدن سطح آب دریچه بسته میشود.

فلوتر اسکیمر باعث میشود که عمل مکش همواره از سطح آب صورت گیرد . همچنین جلوی برگشت محتویات سبد اسکیمر (شامل برگ و آشغالهای سطح آب) در هنگام موج معکوس به استخر را میگیرد. با توجه به نقش اساسی فلوتر در اسکیمر همواره اسکیمری را انتخاب کنید که فلوتر آن به درستی کار کند.

باید در نظر داشته باشید که در هنگام ساخت استخر اسکیمر جانمایی و نصب میگردد. پس از ساخت استخر امکان نصب اسکیمر وجود ندارد.

فروش اسکیمر استخر

از نکات دیگری که به هنگام خرید اسکیمر باید به آن توجه داشت کیفیت ساخت بدنه اسکیمر است. چرا که به علت نصب در داخل بتن امکان تعویض آن به راحتی وجود ندارد. و در صورت ترک یا شکستی موجب کم کردن آب استخر میگردد که هزینه بسیاری را جهت جبران آن به شما تحمیل میکند.

در انتخاب سایز اسکیمر استخر و تعداد آن مقدار سطح آب را در نظر داشته باشید نه حجم آن را . همچنین عرض استخر نسبت به طول آن در محاسبه تعداد اسکیمر ارجح است . چرا که معمولا اسکیمر را در عرض استخر نصب میکنند.

استخر هایی که شکل هندسی خاصی دارند نیز با توجه به امکان راکد ماندن سطح آب در بعضی از قسمت ها ممکن است به تعداد بیشتری اسکیمر نیاز داشته باشند.

توجه داشته باشید که در صورت عدم نصب اسکیمر در استخر هایی که سرریز نیستند وسیله ای جهت جمع آوری ذرات معلق در سطح آب وجود ندارد و همواره این ذرات به همراه چربی موجود در سطح آب به دیواره ها چسبیده و چهره ناخوشایندی را پدید می آورند.

جهت جمع آوری بهتر آب سطحی میتوان از اسکیمر دهانه پهن نیز استفاده کرد. البته با توجه به قیمت بیشتر این مدل اسکیمر ها پیشنهاد دیگر این است که اسکیمر را مقداری از لبه استخر عقب تر کار گذاشته و عمل ساخت دریچه ذوزنقه شکل جلوی اسکیمر با مصالح انجام شود. در این صورت همچنین با توجه به عقب تر قرار گرفتن اسکیمر نصبت به دیواره استخر از استحکام سازه استخر نیز کاسته نخواهد شد.

تولید اسکیمر استخر

نحوه کار استکیمر استخر

نصب اسکیمر استخر-کاربرد اسکیمر استخر

دریچه اسکیمر استخر

اسکیمر همواره در سمتی که عمق استخر بیشتر است نصب میگردد .به صورتیکه موجی که توسط نازل های برگشت آب تولید شده به سمت آن هدایت شوند.

نحوه نصب اسکیمر استخر-لوله کشی اسکیمر استخر