رینگ جکوزی

ساخت رینگ جکوزی

جهت توضیع یکنواخت فشار آب در نازل های جکوزی همچنین پیاده سازی فرم و شکل هندسی سازه جکوزی ساخت رینگ جکوزی ضروری است.

نصب رینگ جکوزی آماده علاوه بر سهولت اجرا و صرفه جویی در زمان باعث جلوگیری از اشکالاتی نظیر کجی و یا عقب و جلو بودن ایرجت ها و یا عدم جریان یکنواخت آب در آنها می شود.

در گذشته معمولا رینگ جکوزی از لوله گالوانیزه ساخته میشد که با توجه به عمر محدود لوله های گالوانیزه امروزه ساخت رینگ استیل جهت جکوزی پیشنهاد میگردد.

توجه فرمایی که به علت عدم فرم پذیری دقیق لوله های پلاستیلی و امکان تغییر شکل آنها رینگ جکوزی از لوله های پلاستیلی ساخته نمی شود

دریاچه آبی سازنده انواع رینگ جکوزی در سایزها و اشکال گوناگون میباشد.

 

قیمت رینگ جکوزی